Ny studie – Rovdjursattacker mot människor ökar

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports visar ett internationellt forskarteam att attacker av stora rovdjur mot människor i Nordamerika och Europa ökar. Forskarna pekar också på hur problematiken kan lösas.

Vårt beetende triggar rovdjursattacker visar en ny forskningsrapport. Foto: Istock

Enligt forskarna är fortfarande det totala antalet attacker mycket lågt i förhållande till antalet möten mellan människor och stora rovdjur. Men forskarna kan ända peka på en ökande kurva för attacker.

I studien har man studerat attacker orsakade av bergspumor, vargar, prärievargar, brunbjörn, svartbjörn och isbjörn. Allra flest attacker har orsakats av prärievarg. Totalt har forskarna registrerat 697 attacker mellan 1955 och 2014. Den absolut vanligaste situationen attacker skett i är när barn lämnats utan tillsyn.

Angrepp på människor fördelat mellan arter

Nordamerikansk brunbjörn – 92
Nordamerikansk svartbjörn – 85
Bergspuma – 179
Prärievarg – 216
Varg – 47
Europeisk brunbjörn – 65
Isbjörn – 13

Enligt forskarna finns det flera förklaringar till att attackerna ökat även om de poängterar att problematiken är liten. Vilda djur som tidigare på grund av olika orsaker haft ett skyggt beteende har ändrat beteende. I takt med att rovdjursstammarna i stort ökat finns också möjligheten att andelen oskygga djur med aggressivt beteende också ökat. Dessutom ökar antalet människor som ägnar sig åt friluftsliv

Den främsta preventiva åtgärden forskarna föreslår är utbildning. De menar att urbanisering och okunskap om de stora rovdjuren i mångt och mycket bidrar till att människor utsätter sig för onödiga risker när de vistas i områden där möten kan ske.

Läs hela rapporten här>>

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser