Ny strid om skyddsjakt på skarv i Norrtälje

Stockholms ornitologiska förening tar strid för att stoppa skyddsjakt på 30 skarvar i Norrtälje. Föreningen påstår att länsstyrelsen uppmanar människor till lagbrott.

Det handlar om 30 skarvar på två mindre öar i Norrtälje skärgård. Ornitologer tar strid för att stoppa jakten. Arkivbild: Gettyimages

Det är tidningen Skärgården som berättar om en beslutad skyddsjakt på två mindre öar i Norrtälje skärgård. 30 skarvar får skjutas och samtliga reden på öarna förstöras.

Stockholms ornitologiska förening kräver att domstol stoppar jakten och sedan underkänner länsstyrelsens beslut.

Ornitologerna anser att problem som anförts, bland annat lukt från skarvkolonierna, inte är dokumenterade och bygger på rena gissningar.

”Totalhaveri”

Länsstyrelsen har rekommenderat att man vidtar skrämselåtgärder i samband med skyddsjakten. Det är enligt Stockholms ornitologiska föreningen olagligt att störa vilda djur avsiktligt.

Föreningen pekar också för att närbelägna skarvkolonier kan komma att överges om jakten genomförs med skjutvapen. Enligt Skärgården varnar Ornitologerna för att jakten kan leda till ”totalhaveri” i omkringliggande skarvkolonier.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼