Jaktnyheter

Ny skarvförvaltningsplan framtagen

Ny förvaltningsplan för skarv framtagen. Arkivfoto: Per Jonson

Den som hoppades på nya förenklade jaktregler för skarven blir besviken när Naturvårdsverket nu presenterar sin nya reviderade skarvförvaltningsplan.
– Nä, inte direkt då det inte skett några lagändringar eller andra regeländringar i samband med revideringen av förvaltningsplanen, säger Nils Mårtensson, Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Som en del i sitt regeringsuppdrag presenterar nu Naturvårdsverk och Havs- och vattenmyndigheten en ny kunskapsammanställning över storskarven i Sverige och dess ekologiska roll. Förvaltningsplanen från 2014 har i och med detta uppdaterats.

– Planen har behövt uppdateras med nya fakta och ny kunskap. Exempelvis har en del lagstiftning ändrats samt ny kunskap tillkommit om hur skarven påverkar känsliga och hotade fiskbestånd. Sedan har vi också sett att det funnits ett behov av att skapa en ny struktur på förvaltningsplanen för att öka användarvänligheten, säger Nils Mårtensson, Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Mårtensson listar ett antal punkter so är nytt och omarbetat i planen.

• Nytt avsnitt om storskarvens påverkan på fisk och fiske.

• Nya avsnitt avseende mål och syfte.

• Nytt avsnitt om vägledning till länsstyrelserna.

• Avsnitt kring storskarven som en resurs att bruka.

• Avsnitt avseende samverkan inom förvaltningen.

• Information avseende skyddsjakt i enlighet med bilaga 4 i jaktförordningen.

• Avsnitt om uppföljning och inventering.

• Nya avsnitt rörande skyddsjakt och störning av storskarv.

• Ny jaktmetod att riva storskarvarnas bon.

• Nya störningsmetoder ex. användning av olika former av dockor, uppblåsbara fågelskrämmor, gasolkanoner samt drönare. Fördelen med dessa metoder är bland annat att det går att störa storskarvarna utan att människor måste vara nära där fåglarna störs.

Ska vägleda länsstyrelser

Förvaltningsplanen är i första hand tänkt att fungera som vägledning till länsstyrelserna runt om i landet. Det kan röra sig om kunskapsunderlag inför skyddsjaktsbeslut och när myndigheterna ska ta fram egna regionala förvaltningsplaner.

– En förhoppning finns också att länsstyrelserna tillsammans med andra berörda aktörer i samverkan ska kunna utarbeta lokala förvaltningsstrategier och målsättningar med hjälp av förvaltningsplanen, säger Nils Mårtensson.

En problematik på exempelvis västkusten som försvårar skyddsjakten på storskarv är det växande beståndet av toppskarv. Det är risk för felskjutningar eftersom arterna använder samma holmar till viss del. Hur resonerar Naturvårdsverket kring detta? Fälls fel skarv i dag så gör man sig skyldig till jaktbrott och skyddsjakten på storskarv försvåras mycket.

– Det går inte att komma runt att rätt art måste fällas vid skyddsjakten. Däremot kan länsstyrelsen också pröva ansökningar om skyddsjakt på toppskarv, säger Nils Mårtensson.

Läs hela förvaltningsplanen här>>