Jaktnyheter

Ny sajt för jaktkortsförsäljning i viltvårdsområden

Ny sajt för VVO:n i Sverige på gång.
Delsbo (JJ) Diskussioner mellan far och son hemma vid köksbordet har lett till en helt ny webbtjänst för viltvårdsområden. Jaktochfiske.net ska underlätta administrationen vid försäljning av jaktkort, informationsspridning och rapportering.
Bakom sajten ligger Magnus Backström. Han är it-utvecklare och uppvuxen med jakt. – Frågan kom från pappa som berättade hur viltvårdsområden arbetar med jaktkortsförsäljning. Det är i dag mycket ideellt arbete som läggs ner på att administrera dessa jaktområden. Jag bygger sidan för hans skull, säger Magnus. Nu har han snickrat på en lösning och förhoppningen är att webbtjänsten Jaktochfiske.net ska lanseras till sommaren. Redan nu finns en testversion uppe på nätet. Sajten är uppbyggd ungefär som Facebook. Som användare och medlem i viltvårdsområde skapar man sig en profilsida. Varje viltvårdsområde skapar också sin egen profil där man hanterar medlemsmatriklar, aktiviteter, avskjutningsstatistik och andra detaljer som i dag sköts. – Målsättningen är att alla jaktkort kommer säljas och hanteras digitalt. Vi har i dag fått positiv respons från flera skogsbolag men också från viltvårdsområden där mindre privata skogsägare är representerade, säger Magnus. Sidan ska skötas till självkostnadspris på sikt och finansieras via reklam och sponsring. Magnus vill bygga en bra framtida plattform där han som utvecklare har en nära dialog med jägare. Det är ägarna själva som prioriterar nya funktioner genom att komma med med egna förslag. Målet är en plattform alla jägare har nytta av. – Jag har hoppas och tror detta kommer underlätta arbetet inom viltvårdsområden. En bra bieffekt är också att en mängd annan information som underlättar jakten kommer kunna spridas till de berörda. Älgjaktlag kan informera om vart de ska jaga så småviltsjägare vet vart de kan släppa hundar utan att störa, säger Magnus.

Jaktochfiske.net

Exempel på funktioner i dag

  • Automatisk rapport av fällt vilt, medlemmar kan tvingas att rapportera innan dom får lösa nytt kort

  • Hantering av regler runt att äga fastigheter/jaktmark och koppla det mot jaktlag och specifika jaktkort

  • Ungdomsjakt hanteras i regelverket runt jaktkort

  • Småvilt och högvilt stöttas av plattformen

  • Social plattform med informations delning

  • Dokument och stadgar

  • Meddelanden till styrelsen

  • Information hanteras i fyra lager, för ej registrerade personer, registrerade personer medlemmar och inom en styrelse

  • Godkännandeflöden för att bli medlem med specifika regler som styrelsen ställer in

 (Fiskefunktionerna kommer utvecklas under sommaren)

Sidans uppbyggnad påminner om Facebook. Här ska man enkelt kunna lösa jaktkort och återrapporera fällt vilt.