Jaktnyheter

Ny mårdart hittad i Skåne

Stenmård (nederst) intill en vanlig svensk mård. Foto: Mårdhundsprojektet
Kungsbacka (JJ) En stenmård, mest sannolikt invandrad från Danmark sköts nyligen i nordöstra Skåne. Det är första gången arten påträffas här i Sverige.
Det var i slutet av mars mården sköts när den gjorde ett besök i en hönsgård i norra Skåne. Skytten blev misstänksam eftersom mården inte såg ut som mårdar brukar göra i Sverige. Personal från mårdhundsprojektet kontaktades därför. Nu har analys av kroppen genomförts och P-A Åhlén från mårdhundsprojektet konstaterar att det rör sig om en vuxen stenmårdshane (Martes foina). Den är en annan art än den mård (Martes martes) vi har i Sverige men de tillhör samma släkte. – Jag misstänker att den åkt snålskjuts över Öresund. Stenmårdar har en förkärlek för att ta sig in i bilar och bita sönder kablage.

Stenmården till skillnad från mården saknar päls på trampdynorna. Foto: Mårdhundsprojektet

Stenmården är talrik i Danmark och övriga Europa och lever sida vid sida med mården. Den skiljer sig dock åt på flera plan. Den är ljusare och har vitt bröst i stället för gult. Trampdynorna saknar päls och nosen är också skär. – Dessutom har den 1,5 centimeter längre penisben än vår mård. Om det beror på längden på hannens könsorgan eller inte vet inte P-A Åhlén, men han känner inte till att hybridisering kan ske mellan arterna. – Jag har sökt i litteraturen men kan inte hitta något som påvisar detta. Mårdhundsprojektet tar gärna emot bilder av misstänkta stenmårdar.

Stenmården (till höger) har en betydligt ljusare nos än mården. Foto: Mårdhundsprojektet