Jaktnyheter

Ny frilevande flock med Mufflon

En flock Mufflon verkar ha etablerat sig i trakterna kring Edsbruk i norra Kalmar län. Foto: Istock.

En flock med Mufflon verkar ha etablerat sig i trakterna kring Edsbruk vid gränsen mellan Östergötlands- och Kalmars län. Det är enligt Jägarförbundets jaktvårdskonsulent Benny Nilsson inte troligt att flocken hör samman med en sedan tidigare känd flock i Gusum några mil norr ut.

"}}

Norrköpings Tidningar var först med att berätta om att Trafikverket i förra veckan varnade för en flock Mufflonfår som befann sig i närheten av E22 i trakten kring Edsbruk i Västerviks kommun.

Sedan ett par år tillbaka är det känt att arten finns några mil norrut, kring den lilla orten Gusum norr om Valdemarsvik. Djuren som nu setts utanför Edsbruk är dock troligen helt fristående från de som finns i Gusum. Norrköpings tidningar besökte också Gusum några dagar efter observationen i Edsbruk och då såg man flocken stå och beta.

–  Mufflon rör sig inte över så stora avstånd så det är inte troligt att de kommer därifrån. Men vi har inte så mycket kunskap då det är en ovanlig art här, men det är inte troligt att de spridit sig så lång ifrån, säger länsansvarig jaktvårdskonsulent i Östergötland, Benny Nilsson på Svenska Jägareförbundet.

Så vart kan de komma ifrån?

–  I viss mån kan vi bara spekulera men vi vet att det tidigare också funnits Mufflon söderut. Från början har de flesta rymt från något hägn.

Mufflon ses som en främmande art och får därför jagas året om. Enligt naturvårdsverkets vilthandläggare Lars Plahn så går det inte att säga exakt hur många frilevande djur det finns i Sverige eftersom det inte gjorts någon inventering.

– I jaktlagstiftningen ses arten som främmande, vilket innebär att den inte är önskvärd i Sverige. Däremot pågår inget aktivt arbete med att se till att den plockas bort. Den ses inte som invasiv då den har naturliga fiender och vi kan se att där det till exempel finns varg där försvinner mufflonfåren.