Jaktnyheter

Ny forskning – Skarven påverkar fiskar och fiske negativt

Arkivfoto: Per Jonson
Kungsbacka (JJ) Biologen Maria Ovegårds färska avhandling tydliggör den negativa påverkan skarv har på både fiskar och fiske. Något som fiskare poängterat länge men inte fått gehör för.
I doktorsavhandlingen The Interactions between Cormorants and Wild Fish Populations. Analytical Methods and Applications har Maria Ovegård gått igenom omkring 600 vetenskapliga artiklar som berör skarvens predation. Hon slår fast att skarvarna konsumtion av fisk faktiskt kan påverka både fiskpopulationer och fiske och på så sätt konkurrerar med människan om fiskresurserna. Enligt Maria Ovegård finns det flera åtgärder som kan minska problemen. Det kan röra sig om temporära skrämselåtgärder vid smoltutsättning, ökat skydd för fiskar så att skarven inte kommer åt dem. Men Maria Ovegård menar också att förvaltning av skarven minskar den negativa påverkan. Hon skriver ”Meta-analysen visade att skarvar generellt har en negativ effekt på fisk och att förvaltningsåtgärder för att minska predationen har positiva effekter på fisk.” och avslutar sin sammfattning av läget på följande vis. ”Det krävs en tät och öppen kommunikation och samarbete mellan allmänheten, politiker, forskare, och beslutsfattare för att snabbt kunna agera i en adaptiv förvaltningsstrategi med målsättning av hållbara bestånd av både fisk, skarv och naturresurser.” I december svarade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på en skriftlig fråga från den moderata riksdagsmannen Sten Berghed om åtgärder för att minska skadorna på fisket. Sven-Erik Bucht medger att skarven innehar gynnsam bevarandestatus men ser inte att det finns några möjligheter till utvidgad jakt. Dessutom skriver han att det saknas forskningsresultat. – Med anledning av skarvens populationsutveckling samt brist på forskningsresultat gällande skarvens effekter på ekosystemet avser inte regeringen för närvarande att ändra skarvförvaltningen, skriver han. Frågan är nu om Maria Ovegårds avhandling kan bidra till förnyad diskussion om en förnuftig och långsiktig förvaltningsplan för skarven i Sverige.