Jaktnyheter

Ny forskning bekräftar svårigheterna att leva med rovdjur

En vetenskaplig undersökning vid Göteborgs universitet bekräftar den oro och stress som drabbar människor som lever nära stora rovdjur. Foto: Gettyimages

Jägare och tamdjursägare upplever oro och stress av rovdjur och har bristande förtroende för rovdjursförvaltningen. Det är slutsatserna i en undersökning utförd av forskare vid Göteborgs universitet.

"}}

Det är intervjuer med jägare, lantbrukare samt tjänstemän på länsstyrelserna i Örebro, Värmland och Dalarna som ligger till grund för studien om stressen av att leva med de stora rovdjuren.

Det handlar om påverkan på jakt och skador och indirekta skador av attacker mot tamdjur.

Forskarna har sökt svar på hur rovdjuren påverkar välbefinnande, stress och oro.

Välkomnar undersökningen

– Det här är något som verkligen påverkar lantbrukarföretagare och jägare. De lever konstant med den här frågan och gör olika anpassningar för att hantera situationen eftersom ett angrepp kan få stora följder, säger projektledare och forskare Annelie Sjölander-Lindqvist, i ett pressmeddelande.

Thomas Ekberg, ordförande i nybildade Föreningen Sveriges Jägare, välkomnar undersökningen.

– Det är bra att vi nu har svart på vitt på att människor som bor nära vargen faktiskt är både oroliga och rädda. Det går inte att blunda för det. Mindre bra är att redan tidigare undersökningar pekat på att myndigheterna är på väg att misslyckas med sitt förtroendeskapande arbete. Vi menar att den situationen förvärrats i takt med allt fler vargangrepp, säger Thomas Ekberg på föreningens webbsida.

Forskarna föreslår

Palle Borgström, ordförande för LRF, tycker att studien är tydlig och en vetenskaplig bekräftelse på vad förbundets medlemmar vittnat om under lång tid.

– Ytterligare en realitet som påverkar är oron för djurrättsaktivism som riktas mot både jägare och lantbrukare, som anonyma telefonsamtal eller protestaktioner på gården, säger Palle Borgström i pressmeddelandet.

Med ledning av studien kommer forskarna fram till följande:

”Forskarna föreslår att rovdjursförvaltningen i större utsträckning bör adressera den oro och ekonomiska otrygghet som lantbruksföretagare och jägare i dag upplever. Det kan handla om att ta fram en sammanställning på åtgärder som använts inom andra förvaltningsområden för att minska otrygghet, konflikter och misstro. De tror också att anonymisering av skyddsjaktsansökningar och ansökningar om bidrag skulle kunna vara ett sätt att adressera problemet med rovdjursaktivister”, skriver forskarna i pressmeddelandet.

”Värdefullt underlag”

– I vårt arbete med förvaltningsplaner för stora rovdjur är samexistens mellan människor och rovdjur en nyckelfråga. Den här studien är ett värdefullt underlag för oss och visar att vi behöver fortsätta vidta insatser på området för en hållbar rovdjursförvaltning, säger Carl-Johan Lindström, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, i pressmeddelandet.

Det är Annelie Sjölander-Lindqvist, Simon Larsson och Juliana Benneth vid Handelshögskolan i Göteborg som undersökt hur drabbade människor upplever rovdjuren.

Man har gjort 47 djupintervjuer och en enkät där 300 personer tillfrågades och 38 procent av dem svarade. I studien har man också använt äldre intervjumaterial och analyser av skyddsjaktsansökningar.