Jaktnyheter

Ny fästingart funnen i Sverige

En ny sydeuropeisk fästingart gör entré i Sverige. Foto: Ulrika Forshell/SVA
Kungsbacka (JJ) Varmare klimat för med sig nya arter norrut. Den brokiga hundfästingen har hittats både i Danmark och Sverige. Arten återfinns vanligen längre söderut i Europa.
Invandrande guldschakaler som påträffats i Danmark har burit på den brokiga hundfästingen. En skjuten guldschakal bar 18 stycken brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus). – Vi blev överraskade att hitta en guldschakal i Danmark men också att de här nya sortens fästingar kravlade runt i pälsen, säger Rene Bødker vid Danmarks tekniska universitets veterinärinstitut till Sveriges Radio Vetenskapsradion. Den brokiga hundfästingen kan vara bärare av en malarialiknande parasit som i sin tur kan ge hundar den potentiellt dödliga sjukdomen babesios. Men fästingen kan också föra med sig fläcktyfussmittan Rickettsia raoultii. Denna bakteri ger svårläkta sår. Huden svartnar och dör där fästingen satt sig. Endast bredspektrumantibiotika hjälper. Till skillnad från den vanliga svenska fästingen som bäst trivs i skogen, gillar den brokiga hundfästingen öppna fält, våtmarker och älvdalar, rapporterar Vetenskapsradion. I Sverige har hittills tre fynd av arten gjorts. Sannolikt är det flyttfåglar som fört arten med sig hit.