Jaktnyheter

Ny app ska underlätta för vildsvinsjägare

Speciell app vildsvin ska konstrueras i Halland. Foto: Gettyimages, montage

En app som samlar viktig information om vildsvin ska konstrueras i Halland.

IT-Retail skriver att det är Hushållningssällskapet i Halland som tillsammans med Ahla Mossens vilthägn och Jägareförbundet ta fram en app om vildsvin.

Appen ska innehålla viktig information om vildsvin och ha en dialogfunktion,

– Det finns en efterfrågan på samordning av information kring vildsvin. Idag finns det väldigt mycket information att hitta, men informationen finns utspridd på många olika ställen. Det finns också ett tomrum kring hanteringen av vildsvinskött och vad som når vilthanteringsanläggningarna. Här kan vi fylla en lucka, säger Håkan Cajander, projektledare vid Hushållningssällskapet Halland, till IT-Retail.

Målet med projektet är att stärka samarbetet mellan jägare och vilthanteringsanläggningar och därmed minska vildsvinsskadorna på växande grödor.

Projektet syftar också till att få fram underlag för var uppsamlingsplatser för skjutna vildsvin kan placeras – och hur de ska utformas. Det finns också planer på att dokumentera vildsvinsskador med drönare.

Projektet pågår till december 2024.