Jaktnyheter

Nu utreds hur vildsvinskött ska bli enklare att sälja

Livsmedelsverket utreder hur jägares vildsvinskött enklare kan nå köpare. Foto: Gettyimages
Nu har Livsmedelsverket startat utredningen som kan förenkla för jägare att sälja vildsvinskött. Det är ett regeringsuppdrag som ska vara klart i höst.
Idag måste vildsvinskött, som säljs till företag, handel eller andra konsumenter passera vilthanteringsanläggning. Reglerna är bland annat till för att människor inte ska smittas av parasiten trikiner. Samtidigt finns ett starkt tryck i samhället minska vildsvinsstammen och de skador som viltarten ställer till. Livsmedelsverket utreder nu hur reglerna för vildsvinsköttet kan förenklas, för att öka jägarnas möjligheter att sälja kött. Förhoppningen är att avskjutningen ökar om det finns avsättning för köttet.

En första workshop

Livsmedelsverket skriver på sin hemsida att en första workshop hölls på tisdagen och att ett 20-tal personer deltog. ”Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Sörmland är utpekade samrådspartner i regeringsuppdraget. Övriga intressenter är jägarkåren samt företag och intresseföreningar inom hela livsmedelskedjan där vildsvinskött hanteras”, skriver Livsmedelsverket. Senast den 30 november ska utredningen presenteras för Regeringen.