Jaktnyheter

Nu ska kontroller avslöja den som bryter mot restriktionerna

Nu börjar Jordbruksverket införa kontroller i den smittade zonen. Foto: Andreas Åsenheim.

Idag började Jordbruksverket genomföra kontroller i den smittade zonen runt Fagersta. Kontrollerna ska säkerhetsställa att restriktionerna som införts i zonen följs.

De restriktioner som myndigheten införde 7 september gäller fortfarande. När Jordbruksverket kommer från och med i dag att genomföra kontroller inom hela den smittade zonen för att se till att restriktionerna följs.

Kontrollerna kommer både att handla om att se till att restriktionerna följs och om att villkoren i beviljade undantag efterlevs

Myndigheten upplever att de allra flesta som bor och verkar inom zonen följer restriktionerna men att det förekommer obehöriga i skog och mark inom zonen.

– Vi prioriterar därför att rikta kontrollerna mot områden där risken är större för att obehöriga rör sig. Bekämpningen av afrikansk svinpest ställer höga krav på uthållighet över tid för alla inblandade, och det gäller även efterlevnaden av restriktionerna, säger Madeleine Haal Gertzell, gruppchef i Jordbruksverkets krisorganisation i ett pressmeddelande.

De restriktioner som myndigheten införde 7 september gäller fortfarande och kontroller kommer att utföras i hela den smittade zonen. Den som obehörigt vistas inom området riskerar böter.

– Vi hoppas självklart att det inte blir aktuellt med böter eller indragna undantag. Men jag vill starkt betona hur viktigt det är att restriktionsbesluten följs. Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att förhindra att smittan sprids till andra områden med fler restriktioner som följd, säger Madeleine Haal Gertzell i pressmeddelandet.