Jaktnyheter

Nu ska jämtländskt vildsvin skjutas – risk för smittspridning

Vildsvinsgalten som fångades på bild av en åtelkamera utanför Östersund ska skjutas. Enligt personal på kommunens avfallsavdelning finns det risk för smittspridning.
Östersunds kommun ansökte om skyddsjakt på vildsvinet när det framkom att det strök omkring vid avfallsanläggningen i Gräfsåsen för en vecka sedan. Länsstyrelsen beviljade dock inte ansökan utan hänvisade till att skyddsjakt på vildsvin för ske på eget intiativ. Nu ska vildsvinsgalten fällas eftersom det enligt arbetsledaren på Östersunds kommuns avfalls- och avloppsavdelningen menar vildsvinet innebär smittrisk. Vildsvinet som synts till på avfallsanläggningen Gräfsåsen ska skjutas. – Vi måste kunna garantera att det inte sker, säger Marcus Wisting, arbetsledare på kommunens avfalls- och avloppsavdelning till Östersunds-Posten. Östersunds kommun ska nu utse en jägare som får avsvaret för uppgiften att fälla vildsvinet.