Jaktnyheter

Nu ska forskare ta reda på om tamgrisvirus också förekommer hos vildsvin

Hittar du döda vildsvin ute i naturen kan du kontakta SVA. De undersöker nu en virussmitta. Arkivfoto: Per Jonson

Forskare på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ska i ett nystartat projekt ta reda på även vildsvin drabbas av viruset PCV2, porcint circovirus typ 2. Viruset påverkar reproduktion hos tamgrisar negativt och kultingar kan få svårt att överleva.

– Det är viktigt att undersöka förekomsten av PCV2 hos vildsvin för att få en bättre förståelse för hur vanligt förekommande sjukdomen är och se om vildsvin som bär på viruset verkar påverkas negativt av det, säger Erik Ågren, viltpatolog vid SVA i ett pressmeddelande.

Porcint circovirus typ 2 återfinns hos tamgrisar här i Sverige. Det finns flera varianter av viruset men just typ 2 är enligt SVA intressant att studera eftersom det försämrar immunförsvaret.

SVA skriver i pressmeddelandet att de vill undersöka om PCV2 kan påvisas att vildsvin som dött till följd av salomonellabakterien Salomonella Choleraesuis, eftersom tamgrisar som varit infekterade av båda visat ett kraftigare sjukdomssyndrom.

Nu uppmanas allmänhet att rapportera in fynd av hittade döda vildsvin. Fynden kan rapportas in och registreras i myndighetens webformulär.