Jaktnyheter

Nu kan det bli vargjakt i södra Sverige

Kan komma att jaga även i söder. Arkivfoto: Getty Images

Nu öppnas möjligheten till licensjakt på varg även i södra Sverige. Det efter att Naturvårdsverket fattat beslut om att ge landets södra län möjlighet att besluta om vargjakt.

För första gången öppnar sig nu möjligheten till vargjakt i Sveriges södra rovdjursförvaltningsområde. Det efter att Naturvårdsverket fattat beslut om att göra det möjligt för länsstyrelserna i de sydsvenska länen att besluta om licensjakt på varg. Tidigare har det bara gällt länen som ingår i det mellersta förvaltningsområdet.

Läs mer: Möjlighet till vargjakt i syd: ”Äntligen har de förstått att det här är oerhört viktigt”

Läs mer: 450 vargar i Sverige enligt Naturvårdsverket


– Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning. Vi har beaktat vargstammens bevarandestatus och de rovdjurspolitiska målen när vi kommit fram till beslutet, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.


De politiskt uppsatta målen innebär att vargstammen ska minskas där den är som tätast och samtidigt ska vargen ges utrymme att sprida sig. Naturvårdsverket gör därför bedömningen att vargstammen över tid kan minskas i mellersta förvaltningsområdet och öka i södra förvaltningsområdet.

Länsstyrelserna i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet kommer nu att utreda om licensjakt på varg är möjlig utifrån de förutsättningar som finns både på rovdjursförvaltningsområdesnivå och på länsnivå. Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna fatta sina eventuella beslut.

Norra förvaltningsområdet är inte aktuellt för licensjakt i år. Mininivån uppnås precis, vilket innebär att utrymmet för licensjakt ändå är begränsat menar Naturvårdsverket.