Jaktnyheter

Nu inleds översynen av jakttiderna – du kan påverka!

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket meddelar i dag att de påbörjat arbetet med att systematiskt se över jakttiderna. Målet är ett förslag som ska presenteras för Regeringen.
Mellan den första januari och den 31 mars kan förslag på förändringar av jakttiderna lämnas in till Naturvårdsverket. En beredningsgrupp kommer sedan ha en central roll i arbetet med att gå igenom förslagen. Gruppen består av bland annat av Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, LRF, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen och BirdLife. Dessutom ska en snabbkonsultation genomföras under första halvåret 2020, då de preliminära förslagen till nya jakttider utvärderas. Slutligen kommer förslagen på förändrade jakttider lämnas till Regeringen som beslutar i ärendet. På Naturvårdsverkets hemsida finns uppgifter på hur du själv kan vara med och påverka jakttidsrevideringen. Du kan mejla in förslag.