Jaktnyheter

Nu görs en översyn av märkningsförfarandet av varg

GÄVLEBORGS LÄN(JJ). Det kommer att göras en genomgång och översyn av märkningsförfarandet av varg - detta meddelar länsstyrelsen i Gävleborgs län i ett nyhetsbrev. Orsaken är de två tikarna i Galvenreviret som avled under uppvakningsperioden i samband med märkning.
Det var den 6 december som de två ungdjuren i Galvenreviret sövdes och märktes. Personal på plats kontrollerade därefter att vargarna började röra sig och följde dem sedan på avstånd genom pejlutrustning. Dagen efter hittades dock båda vargarna döda, bägge djuren hade drunknat i ett vattendrag. Den översyn som nu görs sker tillsammans med Naturvårdsverket, som är uppdragsgivare, samt märkningsteamet från Viltskadecenter. Totalt har märkningsteamet från Viltskadecenter gjort cirka 180 märkningar och det är nu sex djur som dött i samband med märkning. Två vargar har dött när de sövts och fyra under uppvakningsperioden.
logo
Göran Persson