Jaktnyheter

Nu flyttas Tåssåsens renar till vargreviret

Nu flyttas renarna in i området där Naturvårdsverket beslutat att det ska få finnas vargar i renskötselområdet. Bild: Hitta.se och Gettyimages, montage
Tåssåsens sameby har inte fått något besked om den begärda skyddsjakten på vargarna i Krokvattnet. Men läget är akut och nu flyttas renarna till området i alla fall.
– Vi måste ha bete och därför flyttas renarna, säger Nicklas Johansson, ordförande i Tåssåsens sameby. Det kan finnas åtta vargar i reviret Krokvattnet, som delas mellan Gävleborg och Jämtland. De vistas bland annat i det område på 270 000 hektar där samebyarna nyligen slöt avtal om nytt renbete. Men man har dröjt med flytten in i det längsta och hållit omkring 1 200 renar inhägnade och utfodrat dem. Länsstyrelserna i Jämtland och Gävleborg har inte fattat beslut om skyddsjakt. Enligt vad Jaktjournalen erfar har handläggarna beslutat att länsstyrelsens naturbevakare ska finnas på plats kring renhjordarna och följa vad som händer i mötet mellan vargar och renar.

Känsligt

Det är känsligt att bevilja skyddsjakt i förebyggande syfte. Nicklas Johansson i Tåssåsens sameby håller för sannolikt att det kommer att innebära både sargade och dödade renar. – Ja, så är det. Men vad ska vi göra – vi har inga alternativ, säger Nicklas Johansson. Tidigare i år beslöt Naturvårdsverket att Jämtland ska ha ett vargrevir, något som kritiserats skarpt av bland andra socialdemokratiske riksdagsledamoten Kalle Olsson. Läs om det här. Under veckan kommer renarna att flyttas till området söder om Älvros i Härjedalen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21