Jaktnyheter

Nu får Peter köra fyrhjuling i älgjakten – dispensen klar

Peter Nordström har nu fått klartecken för att använda fyrhjuling i älgjakten.

Nu har coviddrabbade Peter Nordström i Vittingi fått sin dispens att transportera sig själv och sina vapen till älgpassen med fyrhjuling. Beslutet kom precis lagom till älgjakten.

"}}

– Det är skönt att allt är i ordning – jag är glad, säger Peter.

Vi har berättat om Peter Nordström som smittades och var nära att dö av covid. Han kunde inte gå när han skrevs ut från sjukhuset och det såg mörkt ut inför höstens älgjakt.

Att delta som hundförare i älgjakten var uteslutet. I nuvarande kondition orkar Peter heller inte gå till passen.

”Snabbat på”

Via en jaktkompis som är rörelsehindrad fick Peter veta att han kunde söka dispens för att använda fyrhjuling.

– Jag sökte i början av augusti och fick veta att handläggningstiden kan vara nio veckor. Men länsstyrelsen har verkligen snabbat på, för i går fick jag beslutet om dispens. Nu är jag klar för jakt och vi kör igång i morgon, berättar Peter.

Dispensen gäller bra transport av sig själv och sina egna vapen till passen. Han får inte skjuta från fyrhjulingen.

– Vapnet ska vara isärplockan och transporteras i fodral. Magasinet får inte heller sitta i. Det känns jättebra, för nu kommer jag att kunna ta mig till ganska många pass på våra marker, säger Peter.

Detaljerat beslut

Beslutet från länsstyrelsen är detaljerat. Länsstyrelsen skriver:

”För dispensen gäller följande:

 1. Dispensen gäller endast färdstråk markerade med rött på karta i bilaga 3.
 2. Körning ska ske på ett sådant sätt att skador på mark och vegetation undviks. Körning ska t.ex. inte ske på blöt mark, som vid strandkanter eller efter kraftiga regn och snösmältning, om det finns en risk för att körskador uppstår.
 3. Dispensen gäller för högst 5 turer (tur och retur). Tabellen längst ned i detta beslut ska fyllas i före körning.
 4. Körning på våtmarker, exempelvis myrar, får inte ske förutom där färdstråket passerar kortare sträckor av våtmarker. Passage ska då ske vid torraste och kortaste passagen över våtmarken.
 5. Körning ska i första hand ske längs befintliga stigar och körspår.
 6. Passager över vattendrag ska ske på ett sådant sätt att skador på botten och strandområde inte uppkommer. Befintliga eller tillfälliga broar (som sedan avlägsnas) ska användas om risk för skador finns.
 7. Detta beslut är endast giltigt under förutsättning att du har rätt att jaga i det område du beskrivit.
 8. Beslutet ska medföras vid färd och på begäran kunna uppvisas för polis eller bevakningspersonal.
  Vid användning av motorfordon i samband med jakt gäller följande:
 9. Fordonet får inte användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.
 10. Jakt får inte ske från fordonet.
 11. Jakt får inte bedrivas förrän 10 minuter förflutit sedan
  terrängmotorfordonets motor stängts av.
 12. Transportfärden mellan start och färdmål får inte avbrytas för att inleda jakt.
  Vid medförande av vapen på terrängmotorfordon gäller följande:
 13. Vapnet ska under transporten förvaras oladdat i fodral eller isärtaget i ryggsäck. Vital del (slutstycke, underbeslag o.d.) ska vara skild från vapnet och packas separat.
 14. Jakträttsbevis för området och övriga handlingar som krävs ska medföras och kunna uppvisas vid kontroll”, står det i länsstyrelsens beslut.