Jaktnyheter

Nu blir det rättegång om Jämtlands vargar

Domstol ska avgöra om Naturvårdsverket gjorde rätt när man sa ja till vargrevir i Jämtland. Foto: Gettyimages

Nu blir det domstol som får avgöra om det var rätt av Naturvårdsverket att beslut om tio vargar i Jämtlands län. Tre samebyar och Svenska samernas riksförbund har överklagat till Förvaltningsdomstolen i Stockholm.

"}}

Våren 2019 beslöt Naturvårdsverket att ny miniminivå för den svenska vargstammen ska vara 300 vargar. I samma beslut meddelade Naturvårdsverket att också renskötsellänet Jämtland ska ha en föryngring, alltså vargrevir med valpar.

Protester

Såväl länsstyrelsen som kommuner och enskilda politiker har protesterat mot beslutet, eftersom vargar i renskötselområdet innebär stora problem och skador för rennäringen.

Trots protesterna beslutade Naturvårdsverkets personal att inte ompröva sitt beslut.

Samebyarna Tåssåsen, Mittådalens Sameby och Handölsdalens driver nu ärendet till domstol. De företräds av Svenska samernas riksförbund, där förbundsjuristen och verksamhetschefen Jenny Wik Karlsson företräder samebyarna.

I sin överklagan pekar Jenny Wik Karlsson på att problemen med vargar i renhjordarna ökat kraftigt sedan Jämtland blev ett varglän.

Under tiden maj 2018 till april 2019 beviljades 3 skyddsjakter på varg i Tåssåsen, Mittådalen och Handölsdalen. Under perioden maj 2019 och april 2020 ökade antlet beviljade skyddsjakter till 12 stycken.

Kostsamma skyddsjakter

”En skyddsjakt på varg kostar ca 75 000 SEK att genomföra, beroende på förutsättningarna, bland annat krävs ofta helikopter. Dessa kostnader får samebyarna i stort sett bekosta själva”, skriver Jenny Wik Karlsson till Förvaltningsrätten.

Hon framhåller att vargarna inte bara dödar renar. De stressar också renhjordarna, så att renarna inte går att hantera på ett ordnat sätt.

Jenny Wik Karlsson pekar på att samerna i Sverige är en nationell minoritet och betraktas som en ursprungsbefolkning.

”Urfolken ska enligt ILO 169 (konventionen) ha möjlighet att kontrollera sina egna institutioner, levnadssätt och sin ekonomiska utveckling. Konventionen erkänner urfolkens fulla sociala, kulturella och religiösa rätt. Även rätten till traditionella landområden ska respekteras och skyddas, vilket innefattar renbetesområdena”, skriver Jenny Wik Karlsson till Förvaltningsrätten.

”…för all framtid”

Hon pekar på att staten är skyldig att ersätta rennäringen för skador som uppstår på grund av rovdjurspolitiken.

”Om rovdjuren har förstört förutsättningarna för en traditionell samisk renskötsel i ett område har renägaren inte enbart förlorat det samlade värdet på samtliga förlorade renar. Renägaren har även förlorat sitt försörjningsgrundlag för all framtid. Under sådana förutsättningar skall även detta ersättas”, skriver Jenny Wik Karlsson.

Inom kort väntas beslut om när förhandlingarna i Förvaltningsrätten i Stockholm kommer att äga rum.