Jaktnyheter

Nu agerar Jägareförbundet mot påstådd ”blodsugning”

500 kronor kostar det att skriva teoriprovet i jägarexamen. Provbanan får behålla endast 80 kronor - och det ber Jägareförbundet nu att Naturvårdsverket ska se över. Foto: Gettyimages, montage

"Blodsugning" sa företrädare för Fagersta jaktskytteklubb om Naturvårdsverkets fördelning av pengar som kommer in från teoriproven i jägarexamen. Nu ber Jägareförbundet centralt Naturvårdsverket titta över möjligheterna att höja ersättning till jaktskyttebanorna.

"}}

Jaktjournalen berättade i maj 2022 om Fagersta jaktskytteklubb, där ledningen var ordentligt upprörd över hur pengarna för teoriprovet fördelas.

De som skriver teoriprovet får betala 500 kronor. Arrangerande förening får behålla 80 kronor och Naturvårdsverket tar 420 kronor.

Av pengarna betalar Naturvårdsverket ut ersättning till Jägareförbundet centralt. För 2022 blev det 78 kronor per skrivet prov. En del av de pengarna är också ersättning för Jägareförbundets jobb med de praktiska proverna.

”Allting blir dyrare”

– Allting blir dyrare, bland annat bränsle för de personer som ska sitta och åka hit till banan och ta hand om proven. Jag tycker att det är en orättvis fördelning av intäkterna och Naturvårdsverkets blodsugning av femhundringen är värst, sa Stig Olov Jansson, ordförande i Fagersta jaktskytteklubb, till Jaktjournalen i maj i fjol.

Han berättade att det kan krävas tre provledare vid det nya digitala provet – för att hjälpa jägareleverna att göra rätt.
Situationen blir ohållbar när tre provledare ska dela på 80 kronor, som ska ersätta bland annat resor till och från proven.

Ärendet ledde till att det kom in ett par motioner till Jägareförbundets stämma. Nu agerar Jägareförbundets tjänstemän.

– Vi skriver till Naturvårdsverket och ber dem titta över om inte ersättningen till provbanorna kan höjas. Tanken är att provverksamheten ska vara självfinansierande och det har kostat en del att bygga upp datasystemet. Men nu finns det kanske pengar att ge jaktskyttebanorna högre ersättning, säger Henrik Falk, jaktvårdskonsulent och nationell samordnare för jägarexamen hos Jägareförbundet.

Ska titta på saken

Förbundet undrar också om Naturvårdsverket kan sänka provavgiften för jägarelever som tvingas göra omprov.

– Vi har inte tagit något beslut i de här ärendena, utan kommer att titta på saken och samråda med Jägareförbundet, säger Carl-Johan Lindström, ansvarig chef på Naturvårdsverket.

Är inte det digitala systemet för teoriprovet färdigt nu, så att era kostnader minskat?
– Utvecklingskostnaderna ligger över flera år och allt är inte finansierat ännu. Det finns fortfarande utvecklingsinsatser att betala för, svarar Carl Johan Lindström.

Ordföranden i Fagersta jaktskytteklubb, Stig Olov Jansson är medlem i Jägareförbundet men kände inte till att fördelningen av intäkterna från jägarexamen nu ses över. Han är glad över beskedet:

– Det är väldigt positivt om det blir en förändring