Jaktnyheter

Norskt lagförslag kan effektivisera järvjakten

Norska jägareförbundet ser positivt på lagförslaget att genomföra förändringar i Naturmångfaldslagen. Foto: Gettyimages
Levandefångstfällor efter järv måste i dag kontrolleras manuellt morgon och kväll. Ett lagförslag förslår nu elektronisk övervakning i stället vilket skulle effektivisera jakten.
Norska regeringen har tagit fram ett lagförslag på förändringar i Naturmångfaldslagen. Om propositionen röstas igenom i Stortinget kommer bland annat järvjakten i Norge bli mer effektiv. – De föreslagna ändringarna för järvjakten innebär en klart positiv förändring som kommer möjliggöra en mer effektiv jakt med levandefångstfällor, säger Webjørn Svendsen, viltkonsulent, Norges Jeger- og Fiskeforbund. Dagens regler föreskriver att fällan ska tittas till både morgon och kväll vilket kan vara mycket tidskrävande i områden där den ligger avsides och det inte är möjligt att ta sig fram med bil eller skoter vintertid. – Elektronisk övervakning kan både komma att öka intresset för järvfällfångst på aktuella platser men också säkra djurvälfärden genom att fångstmannen får meddelande när järven går i fällan och snabbt kan ta sig dit och avliva djuret, fortsätter Webjørn Svendsen.

Fast belysning

Även förslaget om fast belysning vid järvjakt ses av norska jägarförbundet som något positivt. Det blir enklare att skjuta säkra skott men möjliggör också jakt på järv om de skulle dyka upp på en  belyst rävåtel. Webjørn Svendsen tror att de nya reglerna skulle bidra till att kvoterna under licensjakten fylls i större utsträckning än i dag i de olika rovviltsregionerna och minska behovet för skyddsjakt i järvlyor. – Behovet för skyddsjakt skulle bli mindre, vilket är bra både för jägare och rovdjursförvaltning generellt. Folk i allmänhet har i dag svårt att förstå skillnad på licensjakt och skyddsjakt utförd av Statens Naturoppsyn.