Jaktnyheter

Norska flyttvargar har fått valpar

Vargparet som flyttats i Norge uppges nu ha fått valpar. Foto: Gettyimages

Norska myndigheten Miljødirektoratet meddelar att det vargpar som sövts och flyttats nu har fått valpar. Vargparet består av en genetiskt viktig tik och flyttades från Østerdalen där de skapade problem för renskötseln.

"}}

Paret som flyttades från Østerdalen till Østfold i januari har nu etablerat ett revir i området kring Aurskog-Høland inom den så kallade Ulvezonens gränser.

Nu finns tecken på att vargtiken valpat.

– Utifrån den information vi fått är vi säkra på att vargtiken har valpat, men vi vet fortfarande inte hur stor kullen är, säger Knut Morten Vangen, avdelningschef på Miljødirektoratet och fortsätter.

– En valpkull är den slutgiltiga bekräftelsen på att insatsen vi gjort har ett gett önskat resultat.

Vargparet har GPS-sändare och Statens Naturoppsyn kommer övervaka utvecklingen i reviret som ligger norr om E18 och öster om älven Glomma. Reviret berör till största utsträckning Aurskog-Høland kommun, men även Inre Østfold, Marker och Nes kommun.