Jaktnyheter

Norsk studie: Nya jägare behöver stöttning

Nybakade jägare kan behöva mentorer och hjälp att hitta jaktlag. Arkivbild: Gettyimages

Går det att få fler människor som godkänns i jägarexamen att fortsätta som jägare? Det har studerats i Norge, där man tycker sig fått svar på frågan.

Norges jägar- och fiskarbund, NJFF, tog hjälp av Norsk institutt for naturforskning (NINA) för att undersöka varför förhållandevis få personer fortsätter som aktiva jägare efter sin jägarexamen.

En liknande undersökning gjordes 2007 och forskaren Oddgeir Andersen ser en skillnad i den senaste undersökningen.

– Tillgång till vapen var en tydligare barriär nu än tidigare. Det kan hänga ihop med skärpta krav på förvaring av vapen, att det inte är lika lätt att förvara vapen om man till exempel är student och reser hemifrån, säger Oddgeir Andersen på NJFF:s webbsida.

Han och kollegan Yosra Zouhar tror sig ha ett svar på hur fler nyexaminerade jägaren kan fås att fortsätta med jakten. De rekommenderar satsning på introjakter, mentorskap och utbildning, vilket efterfrågats av de intervjuade i studien.

Låna vapen

De föreslår att nya jägare ska kunna låna vapen i samband med träningsjakter och skjutkurser. Detta ska annonseras ut före jakterna och kurserna, så att vapenfrågan inte blir ett hinder.

Forskarna finner också att många upplever en osäkerhet inför jakten. Mentorledd, praktiskt jakt skulle kunna medföra att fler kände sig bekväma med att delta i jakt, menar forskarna.

De pekar att nya jägare efterfrågar information om var man kan jaga – och hur man söker sig in i ett jaktlag.

– Det är inte alla som vet hur man går med i ett jaktlag och generellt sett hur man börjar jaga efter att ha klarat jaktprovet. Här behövs bättre information efter att jägarprovet är avlagt, säger Yosra Zouhar till NJFF.

Kvinnliga förebilder

Forskarna har också undersökt hur fler kvinnor kan lockas att bli jägare.

– Kvinnor är inte lika intresserade av att ha en egen kvinnoverksamhet organiserad som vi såg 2007. Kvinnliga förebilder i jaktmiljön är en långt viktigare motivationsfaktor, säger Oddgeir Andersen.

Jämfört med undersökningen 2007 är det idag fler nya jägare som framhåller att de är intresserade av jakt tack vare möjligheten att komma över viltkött.