Jaktnyheter

Norsk rapport om skadskjutna rovdjur får jägarförbund att reagera

En ny rapport om skadskjutningar i samband med jakt på stora rovdjur presenteras i Norge. Arkivbild. Mikael Moilanen

Norska Miljödirektoratet lägger fram en ny rapport om antal skadskjutningar vid jakt på rovdjur. Bland annat anges antalet skadskjutna vargar till mellan 17 och 24 procent.

Tidningen Jakt & Fiske, som drivs av Norges jägar- och fiskarförbund, skriver om rapporten som MIljödirektoratet (motsvarande svenska Naturvårdsverket) sammanställt på uppdrag av Klimat- och Miljödepartementet.

Man har studerat rovdjur fällda mellan åren 2014 och 2023 och uppgifterna i rapporten får Norges jägar- och fiskarförbund att reagera.

– Att vi nu har en ”slutsats” om andelen skadeskjutning av vilt är bra. Siffrorna är dock allt annat än bra, och något vi tar på största allvar. Frekvensen måste minskas avsevärt, säger förbundets informationschef, Espen Farstad, till Jakt & Fiske.

Olika beräkningsgrunder

Siffror från norska forskningsinstitet Nina finns också med i underlaget för rapporten.

Nina och MIljödirektoratet har olika utgångspunkter för när ett djur ska anses ha blivit skadskjutet. Det handlar om hur lång sträcka djuret förflyttat sig efter att ha blivit påskjutet.

Enligt Nina-forskarna räknas lodjur som skadskjutet om det det springer mer än 49 meter efter första skottet. För varg anges 70 meter som gräns – och för björn 165 meter.

Miljödirektoratet har valt att sätta gränsen vid 100 meter, oavsett art. Det är samma siffra som Norges jägar- och fiskarförbund anger i sin lärobok för blivande jägare.

Dessa skillnader i flyktsträcka efter påskjutning gör att andelen skadskjutningar varierar mellan olika procenttal.

Kula respektive hagel

För järv anges mellan 12 och 14 procent skadskjutningar vid kulskott och 4 procent vid hagelskott.

Skadskjutningar på björn har inte kunnat konstateras under perioden som granskats.

För lodjur anges antalet skadskjutningar till mellan 11 och 22 procent vid jakt med hagelvapen. För kula är intervallet 19 och 25 procent.

För varg anges skadskjutningar i 17 till 24 procent av fallen.

Listar anledningar

Rapporten listar olika anledningar till skadskjutningar:

* För långa skjutavstånd

* Skott mot djur i rörelse

* Skott från skjutställningar som jägaren inte tränat på

Författarna till rapporten resonerar kring att en del skott avlossas av jägare som inte vill missa chansen när det dyker upp ett rovdjur. Miljödirektoratets tjänstemän menar att jägare som deltar vid licensjakt på varg, kan uppleva en social press.

”Vid licensjakt i etablerade vargrevir är det inte ovanligt med väldigt stora jaktlag, ibland så många som ca. 300 jägare. Vi anser att även detta kan vara en situation som driver fram mindre bra bedömningar av skottsituationen, om en varg plötsligt dyker upp framför skytten”, skriver Miljödirektoratets tjänstemän.

Norges jägar- och fiskarförbund tar rapporten på allvar.

– För oss är hänsynen till djurens välbefinnande av största vikt, i all jakt. Vi kommer att göra interna rundor och samarbeta med Miljödirektoratet och Norsk Naturoppsyn för att bedöma åtgärder som kan förbättra situationen, gärna redan nästa jaktsäsong, säger Espen Farstad, informationschef på Norges jägar- och fiskarförbund, till Jakt & Fiske.

Antalet skadskjutningar vid skyddsjakter är inte kartlagda i rapporten.