Jaktnyheter

Norskt jägarförbund växte 2020

Dog english pointer hunting grouses in the mountains in Norway. Dog using GPS tracker

Norges jägar- och fiskarförbund, NJFF, ökade sitt medlemsantal under 2020. Bland annat ökar andelen kvinnliga jägare.

"}}

NJFF skriver på sin webbsida att förbundet under 2020 noterade 110.050 medlemmar, vilket är en ökning med 1.556 medlemmar sedan 2019.

Andelen kvinnliga jägare ökade med 14 procent och idag är 15.616 kvinnor medlemmar i NJFF.

NJFF:s företrädare drar slutsatsen att det är coronapandemin som fått människor att ökad omfattning semestra i den norska naturen och att det bidragit till ökat intresse för jakt och fiske.