Jaktnyheter

Norrlands älgstam har minskat 30 procent

Ny beräkningsmodell ska bli underlag för älgförvaltning. Bildmontage, foto: GettyImages/Naturvårdsverket

Sedan den nya älgförvaltningen infördes 2012 har älgstammen minskat, utan att ha en större effekt på betesskadorna i skogen. I Norrland har älgstammen minskat med 30 procent.

"}}

Naturvårdsverket, SLU och Länsstyrelsen har tagit fram en ny beräkningsmodell baserad på nuvarande metoder, för att skatta mängden älg i landet.

De senast uträkningarna enligt modellen visar att älgstammen har minskat i genomsnitt med 13 procent i Götaland, 11 procent i Svealand och 30 procent i Norrland.

Källa: Naturvårdsverket

Inget samband

Men minskningen av älgstammen har inte haft en stor effekt på betesskadorna.

Svenska Jägareförbundets representanter har i flera år sagt att jägarkåren drar sitt strå till stacken, men att skogsbolagen också måste agera för att skadenivåerna i skogen ska minska. Naturvårdsverkets nya beräkningsmodell visar att man inte kan hitta samband mellan förändringar i älgtäthet och förändring i andelen skadade tallar.

-Detta är intressant och behöver följas upp. Vi behöver bättre förstå vilka mekanismer som påverkar sambanden mellan vilt och skador på skog. Naturvårdsverket medverkar gärna tillsammans med Skogsstyrelsen för att hitta förklaringar och eventuella åtgärder som kan leda till ny kunskap och bättre beslutsunderlag till förvaltningen, säger Urban Johansson Vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Data från den nya beräkningsmodellen ska framöver presenteras på algdata.se och kunna användas vid beslutsunderlag för älgförvaltningsplaner.