Jaktnyheter

Normark flyttar till Estland

Normark Scandinaiva AB flyttar hela lagerverksamheten från Malung till Estland.
P4 Dalarna refererar till ett pressmeddelande från företaget där man berättar att de fackliga förhandlingarna inletts och att ett 20-tal anställda i Malung berörs. Normark Scandinavia är grossist i jakt- och sportfiskebranschen. Nu centraliseras lagret till Pärnu i Estland. Som skäl anges minskade kostnader och större lagerkapacitet. Enligt webbsidan Malungsföretag har Normark funnits i Malung sedan 1973.