Jaktnyheter

Nekas tillstånd för rehabiliteringshägn

Länsstyrelsens personal beaktar risk för smittspridning och nekar en privatperson att starta ett rehabiliteringshägn för bland annat harar. Foto: Gettyimages

En privatperson i Skåne får nej på sin ansökan om att starta ett rehabiliteringshägn för vilda djur.

"}}

Privatperson bor på en ort i Åstorps kommun och har ansökt om att få starta ett hägn för rehabilitering av ekorrar, harar, igelkottar, fladdermöss, duvor och kråkfåglar.

Länsstyrelsens personal skriver i sitt avslag på ansökningen:

”Under handläggningen av ärendet har det framkommit bl.a. följande. Verksamheten är tänkt att delvis bedrivas i ett boningshus. Den tänkta anläggningen ligger i ett bostadsområde, på en relativt liten tomt som inte ger avstånd till kringliggande bostadshus. Tama höns och katter finns på fastigheten vilka med tanken på den ringa storleken på fastigheten inte bedöms kunna hållas så att indirekt kontakt med djuren som ska rehabiliteras helt kan förhindras.”

De smittor som länsstyrelsens personal är rädda för kan spridas är bland annat fågelinfluensa, salmonella och multiresistenta bakterier – både mellan djur och mellan djur och människor.