Jaktnyheter

Nekad skyddsjakt – skarvar försvunna – polisanmälan

Skarvarna har försvunnit från Katellholmen i Hudiksvall och länsstyrelsens personal kan komma att polisanmäla det. Bild: Hitta.se och Gettyimages, montage
Länsstyrelsen överväger en polisanmälan sedan häckande skarvar försvunnit från Kastellholmen i Hudiksvall. Länsstyrelsen nekade skyddsjakt men plötsligt var skarvarna borta i alla fall.
SVT Gävleborg rapporterar att skarvarna plötsligt lämnat den lilla holmen i havsviken nära centrum i Hudiksvall. Fåglarnas närvaro har kritiserats hårt av allmämheten som vänt sig till kommunen för att få bort dem. Människor är bland annat missnöjda med att öns träd och växtlighet riskerar att dö, och den lukt skarvarna sprider. Kommunens första ansökan om skyddsjakt avslogs av länsstyrelsen. En ny ansökan skulle skickas in men nu har skarvarna plötsligt försvunnit från Kastellholmen. Enligt uppgift till SVT Gävleborg är det privatpersoner som tagit saken i egna händer och skrämt bort de häckande fåglarna.

Svårtolkad lagstiftning

– Vi måste i så fall göra en polisanmälan, säger Elina Eriksson, vilthandläggare på länsstyrelsen, till SVT. Nu har länsstyrelsen vänt sig till Naturvårdsverket för att få hjälp att reda ut vilka lagparagrafer som är användbara för att polisanmäla saken. Det finns nämligen otydligheter i lagstiftningen, tycker länsstyrelsens tjänstemän. – I artskyddsförordningen står det att det är förbjudet att störa fågeln under häckning. I jaktlagstiftningen står det att man ska visa hänsyn, men att markägare kan vara undantagna om stora skador sker, säger Elina Eriksson till SVT.