Jaktnyheter

Nej till licensjakt trots stabil järvpopulation

Ingen licensjakt på järv förrän populationen blivit tillräckligt stor, meddelar Naturvårdsverket. Foto: Gettyimages/Naturvårdsverket
Det blir ingen fortsättning på licensjakten efter järv i år. Trots att populationen är lika stor som i fjol har Naturvårdsverket beslutat sig för att slopa ett uttag via licensjakt.
– Vi måste ta höjd för det uttag som sker och kommer ske via skyddsjakt, säger Baharan Kazemi, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket. Enligt Baharan Kazemi har det redan fällts 20 järvar under 2020 och ser man till statistiken från tidigare år kommer det fällas  fler under vintern.

Ny beskattningsmodell

Förra årets licensjakt kom i gång sent eftersom Naturvårdsverket inväntade inventeringsresultatet. Detta medförde att jakten försvårades. Det var färre jägare ute och spårningsförhållandena var dåliga. Dessutom lades stor fokus på vargar som uppehöll sig i områden där järvjakt skulle ske. Jakten var förlagd till områden som berörde fyra samebyar i Jämtlands län. Ingen av de 15 järvarna på tilldelningen fälldes. – Efter licensjakten utvärderades den och vi bestämde oss för att försöka tidigarelägga den ordentligt inför årets jaktstart. Men vi beställde också en beskattningsmodell för järv av forskare och när vi fick den visade det sig att ett licensjaktsuttag inte var möjligt.

Föryngringtakt före individer

Modellen baserar beskattningen på först och främst antalet årliga järvföryngringar. Enligt inventeringsresultat har föryngringstakten minskat rejält de senaste tre åren. 2018 registrerades 124 föryngringar, förra året 104 och i år 101. – Enligt modellen har järvstammen en för hög risk att hamna under nationell miniminivå, även med en total avskjutning, skyddsjakt inräknad, på noll järvar, säger Baharan Kazemi. I en rapport från Naturvårdsverket meddelar myndigheten att det i dag finns 687 järvar i Sverige.