Naturvårdsverket vill ha feedback innan beslut om licensjakt på gråsäl

Licensjakten på gråsäl är snart verklighet men först vill Naturvårdsverket ha in synpunkter från berörda organisationer. Detta för att få ett så genomarbetat licensjaktsunderlag som möjligt.

Naturvårdsverket begär in synpunkter på sitt förslag om licensjakt och skyddsjakt på säl. Arkivfoto: Per Jonson

Skrivelsen från Naturvårdsverket har skickats ut till 25 organisationer och myndigheter. I den ställer Naturvårdsverket frågor om licensjakten på gråsäl men också den planerade skyddsjakten på knubbsäl och vikare. Knubbsälskvoten höjs från 600 djur till 900 djur. Vikarekvoten höjs från 300 djur till 400 djur.

Naturvårdsverket vill bland annat veta om hur yrkesfiske och sportfiske påverkas av sälens predation, när skadorna är som störst och vilka effekter organisationerna tror licensjakt och skyddsjakt får.

I övrigt delger Naturvårdsverket den planerade avskjutningen av 2 000 gråsälar längs med östersjökusten. Skyddsjakten på vikare och knubbsäl förväntas se likadan ut som tidigare, men den skillnaden att kvoterna höjs inför kommande period. Enligt Naturvårdsverket är det dock  inget självändamål att den beslutade kvoten faktiskt fälls. Totalkvoten syftar i stället till att ”ge utrymme för att freda fiskeredskap och fångst i redskapen när sådana behov föreligger.

Senast den tionde mars vill Naturvårdsverket ha in svaren från de berörda parterna.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼