Naturvårdsverket upphävde järvjaktsbeslut

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har nu avgjort överklagandet om skyddsjakt efter 19 järvar i Jämtlands län. Kraven för att fatta beslut om skyddsjakt är inte uppfyllda och därför upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.

Järvjakten i Jämtland är upphävd.

Länsstyrelsen har i sitt beslut inte visat att något av de tre kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs det enligt jaktlagstiftningen att alla tre kriterier är uppfyllda. Skyddsjakt får genomföras för att förhindra allvarlig skada på exempelvis ren, om det inte finns någon annan lämplig lösning. Det krävs även att en skyddsjakt inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för arten, i detta fall järv. I det arbetet är det viktigt att så långt möjligt utgå från kvalitetssäkrade underlag såsom inventeringsresultat när jaktens påverkan på järvens bevarandestatus bedöms.

I sitt beslut hänvisade länsstyrelsen till överskridna toleransnivåer. Arbetet med toleransnivåer pågår och är viktigt. I det arbetet krävs dock att kriterierna för skyddsjakt enligt jaktlagstiftningen är uppfyllda i det enskilda fallet för att jakt ska kunna beviljas.

Begreppet toleransnivå talar om en acceptabel skadenivå på en samebys faktiska renantal, uttryckt i procent, orsakad av stora rovdjur under ett år. Antalet renar baseras på fastställda renlängder som lämnats in till Länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterhjorden, efter slakt. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procents förluster på renhjordens storlek, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Skadades när hjort attackerade

Linköping (JJ) Eftersöket på en skadad hjort blev dramatiskt när eftersöksjägaren plötsligt blev attackerad och landade så illa att räddningstjänst och ambulans fick inkallas. Olyckan inträffade utanför Sturefors i Linköpings kommun.

Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Skogsstyrelsen vill halvera älgstammen

Kungsbacka (JJ) I en ny rapport föreslår Skogsstyrelsen att man ska halvera älgstammen för att öka tillväxten i skogen. Dessutom föreslår myndigheten att man ska gå från älgförvaltningsområden till klövviltförvaltningsområden.

Annonser