Jaktnyheter

Naturvårdsverket upphävde järvjaktsbeslut

Järvjakten i Jämtland är upphävd.
Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har nu avgjort överklagandet om skyddsjakt efter 19 järvar i Jämtlands län. Kraven för att fatta beslut om skyddsjakt är inte uppfyllda och därför upphäver Naturvårdsverket länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.
Länsstyrelsen har i sitt beslut inte visat att något av de tre kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda. För att skyddsjakt ska kunna beviljas krävs det enligt jaktlagstiftningen att alla tre kriterier är uppfyllda. Skyddsjakt får genomföras för att förhindra allvarlig skada på exempelvis ren, om det inte finns någon annan lämplig lösning. Det krävs även att en skyddsjakt inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för arten, i detta fall järv. I det arbetet är det viktigt att så långt möjligt utgå från kvalitetssäkrade underlag såsom inventeringsresultat när jaktens påverkan på järvens bevarandestatus bedöms. I sitt beslut hänvisade länsstyrelsen till överskridna toleransnivåer. Arbetet med toleransnivåer pågår och är viktigt. I det arbetet krävs dock att kriterierna för skyddsjakt enligt jaktlagstiftningen är uppfyllda i det enskilda fallet för att jakt ska kunna beviljas. Begreppet toleransnivå talar om en acceptabel skadenivå på en samebys faktiska renantal, uttryckt i procent, orsakad av stora rovdjur under ett år. Antalet renar baseras på fastställda renlängder som lämnats in till Länsstyrelsen och utgörs av årliga renräkningar av vinterhjorden, efter slakt. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procents förluster på renhjordens storlek, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.