Jaktnyheter

Naturvårdsverket ger jakt på 3.150 sälar

Merparten av jakten riktas mot bestånden av gråsäl. Foto: Gettyimages

Naturvårdsverket ger klartecken till licensjakt och skyddsjakt på sammanlagt 3.150 sälar.

"}}

2.000 gråsälar får skjutas i licensjakt i följande län: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrland, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Gotland, Kalmar, Blekinge och Skåne.

Jakttiden är från 20 april till 20 maj i år och 6 juni i år till 15 januari 2023. I vissa områden pågår inventering och därför får jakten inte starta förrän den 16 juni.

730 knubbsälar får skjutas i licensjakt. Det är 500 i Västra Götaland, 200 i Halland och 30 stycken i delar av Skåne.

Den skånska jakten på knubbsäl får bedrivas i kommunerna Båstad, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Landskrona, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup och Ystad.

Detaljerat regelverk

420 vikare får skjutas i skyddsjakt i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Naturvårdsverket sätter upp ett detaljerat regelverk:

  • Skyddsjakten får endast ske på vikarev id platser där fiske bedrivs och inom ett avstånd av 200 meter från sådant område där vikare orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen,
  • vid fiskodling samt inom ett avstånd av 200 meter från sådant område,
  • i fredningsområde för fisk samt inom ett avstånd av 200 meter från sådant område,
  • vid av länsstyrelsen medgiven utsättningsplats av fisk, samt inom ett avstånd av 200 meter från sådant område under sju dygn före och sju dygn efter utsättningstillfället.

Tiden för skyddsjakten är 1 maj 2022 till och med den 15 januari 2023.

Gemensamt för både licensjakten och skyddsjakten är att jakt i nationalparker inte är tillåten. Sälarna får heller inte jagas i Natura 2000-områden eller naturreservat om reglerna för områdena förbjuder det.

Kulammunition i klass 1 och 2 är tillåtna. Det är också tillåtet att skjuta från stillastående båt som har motorn igång.

Naturvårdsverket kommer att lägga ut detaljerad information om jakten på sin webbsida.