Jaktnyheter

Naturvårdsverket försöker minska viltdelegationernas makt

Viltförvaltningsdelegationerna föreslås få minskat inflytande över miniminivåer för bland annat varg. Bild: Shutterstock och Naturvårdsverkets logga

Naturvårdsverkets tjänstemän lägger nu ett förslag som betyder minskat inflytande för viltförvaltningsdelegationerna runt om i Sverige.
- Man vill avlöva delegationerna fullständigt, säger Mats Larsson, jägarrepresentant i delegationen i Dalarna.

"}}

Det är Naturvårdsverkets tjänstemän som arbetat fram ett förslag på förändringar i förordningarna som styr rovdjursförvaltningen i Sverige. Dokumentet är skickat till Näringsdepartementet, som i sin tur skickat ut handlingen på remiss till berörda organisationer.

Mats Larsson

En av skrivningarna i dokumentet har fått företrädare för Jägareförbundet att studsa till. Den gäller vilken roll viltförvaltningsdelegationerna egentligen ska ha.

Idag står det i paragraf fyra i förordningen att delegationerna ska pröva frågor om godkännande av förslag på miniminivåer för björn, lo, varg och järv.

Nu vill Naturvårdsverkets tjänstemän ändra det till delegationernas ledamöter ska ”yttra sig” över förslagen.

”Bjärt kontrast”

– Det står i bjärt kontrast mot vad många ledamöter inom viltförvaltningsdelegationerna önskar sig, nämligen större inflytande, säger Jägareförbundets rovdjursansvarige tjänsteman, Gunnar Glöersen.

Mats Larsson är vice ordförande i Jägareförbundet i Dalarna och sitter som jägarrepresentant i viltförvaltningsdelegationen i länet. Han har tidigare varit så förbannad över bristen på demokrati i delegationen, att han allvarligt funderat på att lämna sin post.

Nu har det inte blivit så, eftersom han ändå tycker att det är viktigt att sitta med vid sammanträdesbordet där frågorna avhandlas.

– Det är kanske vad de egentligen vill, att vi ska gå därifrån.

Kräver ökat inflytande

Men Mats Larsson ogillar det nya förslaget skarpt.

– Man har egentligen inte följt vad som stått i förordningen, utan landshövdingarna har kört över delegationerna vid samverkansmötena i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet (där bara landshövdingarna finns representerade, reds anmärkning). Nu vill man avlöva vårt inflytande helt. Här lyckades man få igenom miniminivåer för rovdjur som egentligen ingen röstat på, säger Mats Larsson.

Han framför återigen kravet att viltförvaltningsdelegationerna inflytande ska stärkas.

– Egentligen skall det vara som det står skrivet idag, att vi ska pröva godkännande, men nu försöker man med alla medel att ta ifrån oss det, säger Mats Larsson.

”Göra det tydligare”

Emil Ekström är jurist på Naturvårdsverket och den som skickat förslaget till Näringsdepartementet. Han säger att förslaget är ett försök att förtydliga hur Naturvårdsverkets tjänstemän tänker sig att viltförvaltningsdelegationerna ska fungera.

– Vi skickade in ett förslag för några år sedan och då var tanken att skrivningen om delegationernas inflytande över miniminivåer skulle strykas helt. Men efter att ha läst remissyttrandena från förra omgången har vi förstått att det finns ett problem, att det är oklarheter ute i landet vilken roll viltförvaltningsdelegationerna ska ha. Nu försöker vi göra det tydligare, säger Emil Ekström.