Jaktnyheter

Naturskyddsföreningen vill stoppa utökad jakt

Naturskyddsföreningen vill stoppa bland annat ekorrjakt. Foto: Gettyimages
Naturskyddsföreningen protesterar mot utökad jakt, som föreslås i Naturvårdsverkets förslag om jakttider.
Naturskyddsföreningen skriver att den inte vill ha jakt på ekorre, hermelin och vikare. När det gäller ekorre har föreningens företrädare läst i jakttidningar att ekorre är ett ypperligt vilt att skola in unga jägare på. – Att inte väga in jaktbytets eventuella nyttoändamål, utan istället tillåta jakt på djur enbart för att populationerna är livskraftiga bryter mot god jaktetik, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, i ett offentligt uttalande. Naturskyddsföreningen varnar för att förslagen skulle bidra till ytterligare polarisering mellan jägare och ”naturintresserad allmänhet”.

För stort utrymme för jakt?

Licensjakt på vikare hoppas Naturskyddsföreningen att regeringen stryker ur förslaget. Arten riskerar att inte uppnå gynnsam bevarandestatus och hotas av klimatförändringar, enligt föreningen. Dessutom vill Naturskyddsföreningen ha bort förslaget om skyddsjakt på eget initiativ på skarv, sångsvan och trana, eftersom den kan störa havsörn och fiskgjuse. Överhuvudtaget tycker Naturskyddsföreningen att jakt ges för stort utrymme i förhållande till andra friluftsintressen.