Jaktnyheter

Naturbevakare vågar inte skjuta Linghedsvargen

Arne Söderberg är beredd att avliva den skadade vargen i Linghed. Foto: Privat och Gettyimages

Flera naturbevakare på länsstyrelsen i Dalarna har tackat nej till att skjuta den svårt skadade vargen i Linghed. På grund av skrivningarna i jaktförordningen vågar de inte åta sig uppdraget. Fältansvarige Arne Söderberg är dock beredd att utföra avlivningen.

"}}

– Det är samma sak som att avliva en skabbräv, säger Arne Söderberg till Jaktjournalen.

Jaktjournalen har i flera artiklar berättat om den vargtik som i våras var föremål för skyddsjakt i byn Linghed i Dalarna. Hon påsköts men lämnade skottplatsen skadad.

Man hittade blod och benrester på åkern. Eftersöket misslyckades och avblåstes efter någon vecka.

I augusti dök en kraftigt haltande varg upp i byarna kring Linghed. Senaste tiden har den avmagrade vargen fotograferats och filmats när den linkar fram på tre ben och lämnar blod efter sig i spåret. DNA-prov visar att det är vargen som träffades av ett skott i skyddsjakten.

Vågar inte skjuta vargen

Lokala jägare drar sig nu för att skjuta vargen, eftersom de är rädda för att hamna i polisutredningar.

– Jag förstår den rädslan, eftersom bevisbördan hamnar på den som skjuter vargen. Men det här är ett solklart fall där man också kan återuppta eftersöket, sa Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, i september i Jaktjournalen.

På länsstyrelsens i Dalarna har jurister nu suttit och vridit och vänt på frågan i flera dagar. Beslutet blev att länsstyrelsens egna naturbevakare skulle åka till platser där vargen varit synlig och avliva den.

Flera naturbevakare har dock meddelat att de inte våga utföra uppdraget.

– Jag skulle inte ha några problem att skjuta vargen om den dök upp under en jakt. Men hela lagstiftningen kring paragraf 40 C är en gråzon, eftersom det står att vargen måste anträffas. Man får alltså inte söka upp den, säger en naturbevakare.

Beredd göra jobbet

Nu meddelar dock Arne Söderberg, fältansvarig för besiktningsmän och rovdjursspårare, att han är beredd att ta sig an avlivningen.

– Jag känner mig trygg i att kunna avliva vargen med stöd av paragraf 40 C. Vi måste hitta en lösning så fort som möjligt – och eventuellt skulle eftersöket kunna återupptas, säger Arne Söderberg.

Han menar att det blir en avlivning av djurskyddsskäl, precis som annat skadat vilt avlivas.

– Varenda kommunjägare i Sverige har väl skjutit skabbrävar. Paragraf 40 C anger att man inte får söka upp djuret, men vi måste för att skapa en situation där paragrafen medger avlivning. Får jag syn på det här djuret tror jag kommer att kunna göra en korrekt bedömning av hur skadat det är, säger Arne Söderberg.

”Anträffas”

Som Jaktjournalen tidigare rapporterat handlar problemet om formuleringen i jaktförordningens paragraf 40 C. Där står:

”Om frilevande vilt anträffas så skadat eller i en sådan belägenhet att det snarast bör avlivas av djurskyddsskäl, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark.”

Det är begreppet ”anträffas” som ställer till det. Det kan tolkas som att exempelvis en skadad varg inte får sökas upp.