Jaktnyheter

Nattlig jakt på bisamråttor i älven

Bisam är en av de arter Naturvårdsverket har med på sin lista över invasiva arter. Foto: Gettyimages

Antalet bisamråttor i nedre Umeälven måste minskas. Naturvårdsverket har gett Svenska jägareförbundet uppdraget.

"}}

Det rapporterar Västerbottens-Kuriren idag i sin pappersupplaga. Enligt VK har flera privatpersoner kontaktat länsstyrelsen om problem orsakade av bisamråttor.

– Det handlar om bisam som bygger bon kring strandkanter eller flytbryggor, gräver gångar i gräsmattor eller beter sig aggressivt mot människor. När de bygger bon finns risk för ras och erosion som kan leda till skador i vägar och annan infrastruktur, berättar Linda Backlund på Länsstyrelsen Västerbotten i ett pressmeddelande.

Invasiv art

Bisamråttorna har inte några ungar nu och jakten ska bedrivas nattetid och tillstånd har getts för vapen med ljuddämpare.

Även i fjol gjordes en jaktinsats mot bisam i Umeälven. Arten är klassad som invasiv i Sverige och målet är att den ska utrotas. Bisam orsakar bland annat problem genom att den underminerar mänskliga konstruktioner, exempelvis vallar och vägar.