Jaktnyheter

Nästan halverad tilldelning på björn i Finland

De finländska björnjägarna få kraftigt minskad tilldelning inför björnjakten. 2023-2024.. Foto: Gettyimages

Jord- och skogsbruksministeriet i Finland har nu beslutat om tilldelningen inför björnjakten 2023–2024. Beslutet innebär att antalet björnar som får skjutas nästan halveras från säsongen innan.

Jord- och skogsbruksministeriet har för jaktsäsongen 2023–2024 fastställt jaktkvoten för björn till 180 individer. Det är 166 björnar färre än under den föregående säsongen.

Den finländska björnstammen beräknas bestå av mellan 1 740 och 1 925 individer före den jaktsäsong som inleds i augusti 2023. Det är runt 20 procent mindre än föregående år.

Läs mer: Få björnar fällda i Finland

Enligt Naturresursinstitutet, på vilkas prognoser jord- och skogsbruksministeriet bygger sina beslut, klarar Finlands björnstam en beskattning på runt 16 procent i renskötselområdet och på 13 procent i övriga delar av landet utan att stammen minskar.

Utanför renskötselområdet är tilldelningen inför det kommande årets björnjakt 130 björnar, det vill säga 146 björnar färre än året innan. I renskötselområdet har kvoten fastställts till 50 björnar, vilket är 20 färre än i fjol.

Finlands viltcentral kan också bevilja skyddsjakt på björnar som orsakar skada eller hot. Tidigare år har endast ett fåtal sådana dispenser beviljats, och de har då beviljats inom renskötselområdet.

Källa: Jaktkvoten för björn är 180 individer