Ledare

När juridik går före förstånd

Holger Nilsson, Chefredaktör Riksdagen slog strax före jul fast att Sverige har uppnått en gynnsam bevarande­status för vargstammen. Man konstaterade även att varg-stammens numerär kan be­gränsas till mellan 170 och 270 vargar. I dag finns det cirka 500 vargar och inom någon månad föds ytterligare minst ett 30-tal nya vargkullar, vilket motsvarar cirka 150 överlevande vargvalpar. När Naturvårdsverket beslutade om att från 1 februari tillåta licensjakt på 30 vargar blev det en besvikelse för många. En licenstilldelning som inte på något sätt skulle minska vargstammen, den skulle i stället fortsätta att växa, trots riksdagsbeslutet. Överklagande Varken Naturskyddsföreningen, Världsna­turfonden eller Rovdjursföreningen vill ta vargproblemet på allvar. Man vill även fort­sättningsvis att de människor som bor i vargområdena ska tvingas fortsätta betala kostnaderna för en överstor vargstam. Bevarandesidan valde att överklaga till Förvaltningsrätten och vid JJ:s pressläggning kom beslutet: Förvaltningsrätten väljer att bevilja över­klagandet och stoppar därmed vinterns minimala vargjakt. Katastrof Beslutet är en katastrof för många människor i varglänen och besvikelsen är enorm. I dag utgör vargområdena cirka 25 procent av landets yta. Och inom dessa områden accepterar 72–81 procent av befolkningen vargjakt. Den rättspraxis som finns i dag med möjlighet till överklaganden till förvaltnings­rätten är löjeväckande. Nu måste riksdagen snarast ändra på beslutsgången och ge Naturvårdsverket möj­­­ligheten att låta länsstyrelserna själva be­gränsa vargstammen utifrån gällande riks­­dagsbeslut. Med dagens system har helt klart demokratin satts ur spel. Plötsligt gäller inte riksdagsbeslut längre. Marknadsmässiga ersättningar Politikerna har det övergripande ansvaret och nu är det också hög tid att de ersätter drabbade jägare, markägare och andra tamdjursägare med full ersättning vid skador. En jaktchampion som värderas till 80 000 kronor ska också ersättas med 80 000 kronor när den vargdödats. En häst som vargdödas eller skadas ska självklart också ersättas med marknadspris och de extra kostnader djurägaren drabbas av. Nu tvingas människor i vargområdena själva stå för kostnaderna, trots att riksdagen beslutat att vargstammen har en bevarandestatus redan vid 170 vargar. Att både jag och många andra helst inte skulle vilja ha en enda varg blir allt påtagli­gare och ökar i takt med den odemokratiska vargförvaltningen. Naturvårdsverket fick cirka 14 dagar på sig att överklaga förvaltningsrättens dom. Hur det gick kan du läsa om på Jaktjournalens hemsida. Skam den som ger sig!