Jaktnyheter

MP-politiker vill köpa skog som inte ska brukas

MP-riksdagsledamoten Rebecka Le Moine vill ha en skog som är fri från mänskligt ägande. Foto: Gettyimages och skärmdump från Facebook
Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa skog. Det ska bli en skog som äger sig själv och som är "befriad från människans krav och förväntningar på avkastning".
Rebecka Le Moine har startat sin swish-insamling på Facebook med anledning av sin 30-årsdag. – Jag önskar mig en skog utan herre, en skog med egna rättigheter, en skog utan ägare, säger Rebecka Le Moine i sitt filmade klipp. Hon säger att hon vill vara med och snabbspola bandet framåt, in i en framtid där naturen får egna rättigheter. Hennes plan är att i stiftelseform fortsätta köpa upp skogar i framtiden. – Så fungerar inte dagens regler, en skog får inte äga sig själv utan de enda som får äga en skog är vi människor. Det enda vi egentligen får göra med skogen, och som kan berättiga ägandet, det är att bruka skogen, säger Rebecka Le Moine.

Inget tvång bruka skogen

Men faktum är att det idag inte finns lagar i Sverige som tvingar skogsägare att bruka sina skogar, enligt Per Taube, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Jönköping. – Den lagstiftning vi har nu kom 1993 och det finns inga krav på att avverka gammal skog, eller att röja. Om det blir många vindfällen kan man av säkerhetsskäl tvingas ta hand om virket – bland annat för att inte sprida skadeinsekter som granbarkborren, säger Per Taube Men om man tycker att träd som blåst omkull blir hem för bland annat insekter, som behövs i den biologiska mångfalden. Hur blir det då? – Då får man försöka söka dispens hos Skogsstyrelsen och argumentera för vilka arter vindfällena skulle vara bra för. Men handlar det till exempel om en 50 år gammal gran, så har den inte så stor naturvårdsnytta. Då får man försöka ta bort den, svarar Per Taube. Lagstiftningen före 1993 tvingade skogsägare att avverka gammal skog och gallra och röja. De enda reglerna i dag är att skogsägare tar bort vindfällen, om de blir många. Man är också skyldig att plantera skog om det uppstår kala områden, exempelvis efter brand.

Naturlig föryngring

– Men om den naturliga föryngringen fungerar, så får man använda den. På lite fuktigare mark kommer lövträden av sig själv och då kan man välja om man vill använda naturlig föryngring, säger Per Taube. Han framhåller att samma lagstiftning gäller för åkermark. Sedan regeländringar på 1990-talet behöver en markägare inte sköta sina åkrar. – Men vi kommer att behöva odla mer mat, så jag tror att reglerna kommer att ändras igen, säger Per Taube.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21