Jaktnyheter

Mötesbeslut: Viltvårdsområde utesluter nio fastigheter

Mötets förslag till länsstyrelsen är att Skråckarbergets VVO består men att nio skogsfastigheter utesluts. Arkivbild: Gettyimages
Företrädare för nio skogsfastigheter har begärt att Skråckarbergets viltvårdsområde i Värmland ska upplösas. Efter ett möte i lördags är viltvårdsområdets beslut att markägarna istället ska uteslutas ur föreningen.
Skråckarbergets viltvårdsområde ligger väster om Sysslebäck i nordligaste Värmland och omfattar cirka 8 000 hektar mark. Nio fastighetsägare, som sammanlagt äger cirka 3 000 hektar har begärt att viltvårdsområdet upplöses. Vid ett extra möte i lördags röstade mötesdeltagarna om den begärda upplösningen. Nio fastighetsägare rösta för upplösning medan en större majoritet röstade för att viltvårdsområdet ska bestå. Därefter beslöt mötet istället att man ska ansöka om uteslutning av fastigheterna vars företrädare vill ha en upplösning

Länsstyrelsen bestämmer

– Lagen ger möjlighet för viltvårdsområdet att utesluta fastigheter som är så stora att de kan anses utgöra egna enheter för viltvård. Här handlar det om större marker, så mötets förslag är att de utesluts och att viltvårdsområdet består, säger Gunnar Glöersen, som i egenskap av jaktvårdskonsulent för Svenska Jägareförbundet satt som ordförande vid lördagens extra stämma. Nu är det upp till länsstyrelsen att besluta om extrastämmans beslut ska följas. – Vi ser det här förslaget som gynnande för båda parter. Viltvårdsområdet blir kvar och markägarna som utesluts kan bilda egna områden, säger Gunnar Glöersen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21