Jaktnyheter

Misshandelsdömd jägare förlorar sina vapen

Att han uppfattas som en samvetsgrann jägare spelar ingen roll. 25-åringen är dömd för misshandel och därför ska hans jaktvapen omhändertas i väntan på utredning. Foto: Gettyimages

Polisen gjorde helt rätt när man tog vapnen från en jägare som dömts för misshandel. Det slår förvaltningsrätten fast.

"}}

Det var i slutet av oktober i fjol som den östgötska jägaren i 25-årsåldern fick villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst för en misshandel som ägt rum i november 2020. Straffet motsvarar en månads fängelse.

Polisen tog vapnen

29 april i år omhändertogs 25-åringens jaktvapen, två kulvapen klass 1, av polisen. Bland annat med motiveringen att jägarens tillstånd att ha vapen troligen kommer att återkallas, samt att det finns risk för att han missbrukar dem.

Anledningen till att det dröjt så länge mellan domen i tingsrätten och omhändertagandet är att 25-åringen överklagat misshandelsdomen till Göta hovrätt, som först i början av februari i år fastslog domen från Linköpings tingsrätt.

Överklagandet avslogs

Några skäl till att omhänderta hans jaktvapen finns dock inte, anser jägaren. Med hänvisning till att han aldrig missbrukat vapnen, som han haft licens för sedan 2014, samt att han är väl känd som en säkerhetsinriktad och trygg jägare har han överklagat beslutet.

Det lönar sig dock inte. Förvaltningsrätten i Linköping går helt på polisens linje. Omhändertagandet av vapnen är motiverat då det måste ses som troligt att 25-åringens vapenlicens kommer att återkallas. Medhänvisning till detta avslås överklagandet.

Vill 25-åringen fortsätta jaga måste han nu beviljas tillstånd av polisen att bruka och låna vapen.