Jaktnyheter

Miljonrullning på grund av svinpesten

Närmare 100 miljoner kronor vill Jordbruksverket i extra anslag på grund utbrottet av afrikansk svinpest. Foto: Gettyimages

Nu vänder sig Jordbruksverket till regeringen och vill ha extra anslag för att täcka kostnaderna för utbrottet av afrikansk svinpest.

Fagersta-Posten återger en TT-text där det framgår att Jordbruksverket ansöker om 178 miljoner kronor i extra anslag från regeringen.

96 miljoner kronor är öronmärkta för kostnader som uppstått i samband med utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta.

Det är pengar som ska täcka bland annat ersättning för avlivade av tamgrisar och kompensation till lantbrukare som inte kan skörda eller föra ut spannmål från smittozonen.

Dessutom ska extraanslaget finansiera exempelvis ledningscentralen som byggdes upp samt ersättning till jägare som letar döda kadaver.

De resterande 82 miljonerna som Jordbruksverket söker från regeringen ska gå till bekämpning av salmonella i fågelbesättningar.