Jaktnyheter

Miljonregn över forskningen – så fördelas jägarnas pengar

Naturvårdsverket fördelar pengarna som samlas in när jägarna betalar statligt jaktkort. Nu har ett nytt beslut om forskningsanslag tagits. Foto: Gettyimages, fotomontage
Nu har Naturvårdsverket beslutat vilka forskningsprojekt som under 2020 ska beviljas pengar från Viltvårdsfonden, som byggs upp av intäkterna från det statliga jaktkortet.
Naturvårdsverket presenterar på sin hemsida forskningsprojekten som får finansiering. Sveriges lantbruksuniversitet får 3,1 miljoner kronor 2020-2022 till projektet ”Rädsla som verktyg för att reducera vildsvinsskador i jordbruksmark.” Forskaren Andreas Seiler, SLU, förklarar: – Vi ska försöka se hur man kan skrämma vildsvin och andra djur från jordbruksmarker där de kan orsaka skada. Vi ska bland annat testa skrämmande ljudsignaler och om vi genom selektiv jakt kan få vilt att känna rädsla för att förlora sina avkommor, säger Andreas Seiler till Jaktjournalen.

Klövviltstudie

Linköpings universitet beviljas 2 710 000 kronor för perioden 2020-2022. Forskningsprojektet leds av Tom Lindström och rubriken på studien är ”Klövvilt under förändring: ekoinformatik för förvaltning av ekologiska samhällen”. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida om projektet: ”Populationerna av tre klövviltsarter, dovhjort, kronhjort och vildsvin, växer för närvarande snabbt i Sverige. Arterna interagerar också på olika sätt med älg och rådjur. Forskningsprojektet ska skapa ett nytt ramverk för förbättrade uppskattningar av populationstätheter och avskjutningar. Ett annat mål är att med hjälp av modellering av arternas dynamik skapa ett verktyg för att uppskatta vilka konsekvenser olika viltvårdsstrategier får. Den data som projektet ska utgå från är framförallt jaktdata och rapporterade viltolyckor.”

5,7 miljoner till studie av gäss

Johan Elmberg på Högskolan Kristianstad och Johan Månsson på Sveriges lantbruksuniversitet beviljas 5,7 miljoner kronor till forskningsprojektet ”Från fält till flyttväg – förvaltning av gäss i det nya jordbrukslandskapet”. Anslaget gäller 2020-2022 och det är andra treårsperioden projektet beviljas pengar. Någon ytterligare information om projektet finns inte länkad i Naturvårdsverkets pressinformation och Jaktjournalen har inte lyckats nå de båda forskarna. Jonas Kindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, beviljas 50 000 kronor till projektet ”Workshop: viltkameror i viltförvaltningen”. Henrik Andrén på Sveriges lantbruksuniversitet beviljas 100 000 kronor till projektet ”Konferens: Nordic Congress of Wildlife Research”.