Jaktnyheter

Miljöåklagare aktiv i Djurskyddet

Åse Schoultz, miljöåklagare tycker inte att hennes arbete miljöåklagare och hennes roll som styrelseledamot i Djurskyddet Jämtland kolliderar. Foto: Gettyimages

Åse Schoultz, välkänd åklagare i jaktrelaterade brottsmål sitter i styrelsen för organisationen Djurskyddets lokalavdelning i Jämtland.

"}}

Det är tidningen Svensk Jakt som avslöjar att miljöåklagaren tagit plats som styrelseledamot i Djurskyddet Jämtland. Enligt Åse Schoultz är en hennes engagemang i organisationen inget som påverkar hennes jobb som åklagare och hon tycker inte det finns skäl att ifrågasätta hennes syn på jakt eller arbete med jaktbrott.

– Jag har inga synpunkter på legal jakt. Jag ser heller inga motstående intressen mellan djurskydd och jakt om den går legalt till. Djurskyddet är ett ideellt förbund som är både partipolitiskt och religiöst obundet och som driver opinion. Men det är det många ideella föreningar som gör, säger hon till tidningen Svensk Jakt och fortsätter.

– Skulle det komma upp frågor som rör jakt så finns det något som heter delikatessjäv.

Djurskyddet Sverige är motståndare till licensjakt på stora rovdjur, men de är även kritiska annan jakt och på sin hemsida kan man läsa remissvar i flera ärenden som berör jakt, bland annat att grytanlagsprov på grävling ska fasas ut, säljakt med kaliber i klass två ska förbjudas. Djurskyddet opponerade sig också, i samband med förslaget om nya jakttider, mot att jakt på rödlistade arter ska ske. Detta skulle innebära att jakt på skogshare, kronhjort, björn, varg och lodjur inte längre skulle få bedrivas.

Faksimil från Djurskyddets hemsida