Ledare

Mer pengar till vargforskning

Foto: Per Jonson
Hoppsan – en del läsare kanske reagerar på min rubrik och tycker att nu får det vara nog med mångmiljonrullningen som dagens vargförvaltning medför. Men mitt påstående är berättigat sedan forskare vid Uppsala Universitet undersökt den genetiska statusen hos invandrade vargar.
Resultatet är alarmerande då det visar sig att de invandrade vargarna är mer eller mindre inavlade. Alarmerande på det sättet att myndigheterna inte haft koll på detta tidigare och lagt miljoner på att flytta vargar för att öka den genetiska variationen.

Skandal

Forskarna i Uppsala har bland annat granskat arvsmassan hos invandrade vargar från den finsk-ryska stammen. Resultatet visar att även den, liksom den skandinaviska vargstammen, är mer eller mindre inavlad. Man har även funnit att det finsk-ryska vargpar som flyttades från Norrbotten till Tiveden 2013 var mycket nära släkt. Enligt forskarna kan de till och med ha varit kullsyskon. En präktig skandal där Naturvårdsverket lagt miljontals kronor på att stärka den genetiska variationen i vargstammen. Istället har man i värsta fall bidragit till ökad inavel genom syskonparning.

Två kullar

Tivedenvargarna fick valpkullar både 2013 och 2014 och flyttprojektet ansågs av Naturvårdsverket och vargvärnarna som mycket lyckat. Oavsett hur det är så visar det sig nu att projektet istället innebar att man bidrog till parningar mellan närbesläktade vargar. Vad jag reagerar mest på är att man inte haft kunskap om att även de så kallade finsk-ryska vargarna kan vara inavlade. Man har helt enkelt räknat med att vargar från andra sidan Bottenviken per automatik är ett värdefullt genetiskt tillskott. Nu vet vi bättre! Därför menar jag att det behövs mer pengar till vargforskningen. Varför inte ett samnordiskt forskningsprojekt, eller varför inte även i samarbete med ryska forskare för att kartlägga inavelsgraden. Och därmed ta död på myten om en skandinavisk vargstam.

Minimal vargjakt

Den 2 januari börjar 2018 års försiktiga vargjakt och pågår fram till den 15 februari. Men förmodligen avslutas jakten tidigare då endast 22 vargar får fällas inom ett par revir. De inavlade Tivedenvargarna finns inte med på licenstilldelningen… Istället får sex vargar fällas i Vimyren-reviret i Värmland. Sex i Flaten-reviret söder om Smedjebacken i Dalarna och sex i Kölsta-reviret i Västmanland. I Nyskogen-reviret, som ligger i Gävleborg, ska två vargar skjutas och Kinda-reviret, Örebro län, ska två skjutas. I övriga vargområden tvingas lokalbefolkning och näringar leva med en fortsatt ökad vargstam. Och i bästa fall få tillstånd till skyddsjakt när hundar och andra tamdjur redan vargdödats!