Jaktnyheter

Mer än dubbelt så höga vargtätheter som i Mellansverige

Södra Sverige har enligt forskargruppen goda förutsättningar för att husera en betydligt högre vargtäthet än Mellansverige. Foto: Gettyimages

Två till tre gånger högre tätheter av vargstammen än i Mellansverige. Det är vad områdena i södra Sverige klarar, baserat på bytestillgång, säger Håkan Sand, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

"}}

Forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram ett scenario för hur vargetableringen i södra Sverige kan komma att se ut. Scenariot baseras på hur etableringen ser ut i Mellansverige och nere på kontinenten i exempelvis Polen och Tyskland.

Slutsatsen forskarna drar är att södra Sverige kan hålla en betydligt högre vargtäthet än Mellansverige.

– Studien visar att tätheten av varg södra Sverige troligen skulle vara två till tre gånger högre än i Mellansverige eftersom storleken på reviren skulle minska som en effekt av att det finns fem större viltarter istället för två, säger forskaren Håkan Sand i ett uttalande på SLUs hemsida.

Många fler bytesdjur

Till skillnad från Mellansverige har Sydsverige också dovvilt, kronvilt och vildsvin i tillägg till älg och rådjur. Vargen som är en generalist kommer jaga de byten som finns i området och är exempelvis dovvilt vanligast kommer dessa utgöra huvudfödan.

Dovviltet, kronviltet och vildsvinen kommer enligt studien också klara ett högt rovdjurstryck eftersom dessa stammar i söder finns i stora tätheter.

Forskarna menar dock att studien dock ska ses som ett möjligt scenario och inte ett facit för framtiden. Vargstammens täthet i södra delen av landet påverkas inte bara av tillgången på bytesdjur. Trafik och jakt reglerar populationens storlek också. Men skriver de, förutsättningarna för vargens etablering i söder bidrar till att det kommer vara lättare att möjliggöra samexistens.

”Med den här typen av forskning kan vi förutse och arbeta för att minska sociala oro och förväntade naturvårdskonflikter som kan uppstå när vargar eller andra stora rovdjur återvänder till forna utbredningsområden”

Läs studien här>>