Jaktnyheter

Markägare nekas lämna VVO – länsstyrelsen säger nej

Markägaren nekas återigen att få ur Älvsbyns VVO. Arkivbild: Gettyimages
En markägare nekas att gå ur ett viltvårdsområde i Norrbotten. Det är andra gången länsstyrelsen avslår markägarens begäran.
Piteå-Tidningen rapporterar i sin pappersupplaga att markägaren ansökt om att få gå ur Älvsbyns viltvårdsområde två gånger, år 2002 och i våras. Länsstyrelsen sa nej första gången – och nu blir det nej igen. Markägaren har velat ta ur två mindre markområden, enligt uppgift till Jaktjournalen rör det sig om cirka 30 hektar. Argumentet är att marken saknar betydelse för jakten eftersom de är placerade i ytterområdena för viltvårdsområdet. Men länsstyrelsen meddelar att markägaren ska vara kvar i Älvsbyns VVO. Lagstiftningen kring viltvårdsområden har kommit till ”i syfte att främja viltvården genom en samordning av jakten och åtgärder till skydd och stöd för viltet”, vilket framgår av lagtexten som återges av bland annat webbsidan Lagen.nu. Älvsbyns VVO omfattar cirka 3.000 hektar.