Jaktnyheter

Många tycker om älgkrisen

Många tycker om älgstammens utveckling. Foto: Gettyimages

Det är många debattörer som känner sig manade att tycka till om krisen i den svenska älgstammen. WWF:s expert anser att skogsbolagen inte bara ska fokusera på att producera träråvara till skogsindustrin.

I Jaktjournalens omvärldsbevakare dyker det hela tiden upp länkar till nya debattinlägg där älgstammens utveckling står i fokus.

Altinget publicerar en debattartikel signerad Erik Petré, skogsägare och sakkunnig i senaste Skogsutredningen.

Petré konstaterar att den svenska älgstammen är knappt hälften så stor som på 1980-talet.

”Världens största älgstam”

”Men den är i storleksordning 10-15 gånger större än vad den var för 100 år sedan. I Sverige har vi världens största älgstam om man räknar antal älgar per ytenhet skogsmark”, skriver Erik Petré i Altinget.

Han anser att det hårda betestrycket tillsammans med tätare skogar gör att bärriset minskar oroande snabbt.”

”Förr var hyggen röda av hallon och rallarros/mjölke men så är det inte längre. Vad betyder det för den biologiska mångfalden? Vem vet”, skriver Petré.

WWF:s webbsida intervjuas Benny Gäfvert, som jobbar på WWF och tituleras både naturvårdsexpert och rovdjursexpert.

Han konstaterar att älgen är en viktig del av de svenska skogarna. När den betar påverkar den landskapet, dels genom att sprida olika växtarter och dels genom att ge större utrymme för växtlighet den inte vill äta.

Älg, varg, björn

– Det skapar en mosaik av olika växter och djur som ger skogen större biologisk mångfald. Älgen är också ett viktigt bytesdjur för de större rovdjuren som varg och björn. Om antalet älgar skulle minska för kraftigt skulle vi troligtvis se fler konflikter mellan människor och rovdjur och fler rovdjursattacker på tamdjur som till exempel får, säger Benny Gäfvert på WWF:s webbsida.

Hans tror att det intensiva skogsbruket i Sverige har gjort skogarna mörkare.

– Med mindre ljus i skogen minskar också utbredning av lingon- och blåbärsris, vilket innebär mindre föda åt älgen, säger Benny Gäfvert.

Hans ordination är att skogsbruket inte bara fokuserar på att producera skogsråvara till skogsindustrin. Benny Gäfvert vill att skogen vara vara en livfull plats med ett väl fungerade ekosystem och en rik biologisk mångfald där älgen är viktig.

– Om skogen skulle brukas annorlunda med större variation i växtligheten skulle det finnas mer mat åt älgarna och då skulle troligtvis även betesskadorna på odlad skog gå ner, säger Benny Gäfvert på WWF:s webbsida.